Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:
WhileOnTheMove Oy
Y-tunnus:
2352407-1
Osoite:
Elektroniikkatie 2B
Postinumero:
90590
Postitoimipaikka:
OULU
Puhelinnumero:
+358 40 769 0033
Sähköpostiosoite
antti.kaisto@daisyvarhaiskasvatus.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys:
WhileOnTheMove Oy
Nimi:
Antti Kaisto
Osoite:
Elektroniikkatie 2B
Postinumero:
90590
Postitoimipaikka:
OULU
Puhelinnumero:
+358 40 769 0033
Sähköpostiosoite
antti.kaisto@daisyvarhaiskasvatus.fi

3. Tietosuojavastaava

Yritys:
WhileOnTheMove Oy
Nimi:
Antti Kaisto
Osoite:
Elektroniikkatie 2B
Postinumero:
90590
Postitoimipaikka:
OULU
Puhelinnumero:
+358 40 769 0033
Sähköpostiosoite
antti.kaisto@daisyvarhaiskasvatus.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Yhteydenotto-lomakkeella annettujen yhteystietojen (nimi, yritys/yhteisö, sähköposti, puhelinnumero) tallentamiseen yhteydenottoa varten.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan pyytämän yhteydenottoon vastaamiseen tarvittavien tietojen käsittely.

6. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen/yhteisön/henkilön nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero.

7. Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään niin kauan, kunnes asiakkaaseen on saatu yhteys ja yhteydenpito aloitettu. Yhteydenoton jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteydenotto-lomakkeelta saatavat tiedot.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

WWW-sivuillamme ei käytetä evästeitä.

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

WWW-sivut eivät vaadi rekisteröintiä.